Zie, ik ben te gering
juni 6, 2016
Want er waren veel slachtoffers gevallen
juni 8, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Psalm 97 vers 10

Je hebt genoeg reden om het kwade te haten. Wat heeft het je al veel kwaad berokkend. Wat een wereld van ellende heeft de zonde in je hart aangericht. De zonde heeft je zo verblind, dat je de pracht van je Zaligmaker niet kon zien; zij maakte je zo doof, dat je de liefdevolle uitnodigingen van je Verlosser niet kon horen. De zonde zette je op de weg van de dood, en stortte vergif in de bron van je bestaan. Zij bedierf je hart en maakte het arglistiger en dodelijker dan enig ander ding. O, wat voor een schepsel was je, toen de zonde je helemaal overmeesterd had, voor de genade in je leven kwam. Je was een kind van de toorn, net zoals de anderen. Je voeten liepen samen met de menigte richting het kwade. Zo waren wij allemaal, maar Paulus herinnert ons: ‘Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’ Wij hebben genoeg redenen om het kwade te haten, als wij terugzien op de dodelijke uitwerking ervan. De zonde berokkende ons zoveel schade, dat onze ziel verloren zou zijn gegaan, als de almachtige liefde niet tussenbeide getreden was om ons te verlossen. En zelfs nu is zij nog werkzaam om ons te benadelen en ons naar het verderf te voeren. Christenen, haat daarom het kwade, behalve als je verlangt naar verdriet. Wil jij je levenspad met doornen bestrooien en brandnetels op je sterfbed planten, vergeet dan om het kwade te haten. Maar verlang je naar een gelukkig leven en een zalige dood, wandel dan in de wegen van de gerechtigheid, door het kwade tot het einde toe te haten. Als je de Heiland echt lief hebt, en Hem wilt verheerlijken, haat dan het kwade. Wij kennen geen ander geneesmiddel dan de voortdurende gemeenschap met de Heere Jezus. Blijf veel bij Hem, want dan is het onmogelijk om vrede te hebben met de zonde.

Send this to friend