Een zacht geweten
augustus 26, 2017
In alle omstandigheden
augustus 28, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.” Jesaja 48:10

Deze tekst heeft lang op een zichtbare plaats aan de muur van onze slaapkamer gehangen en het is ook op vele manieren op ons hart geschreven. Het is geen klein iets om door God uitverkoren te worden. Gods keuze maakt gekozen mensen tot uitverkoren mensen. Het is beter om een uitverkorene van God te zijn dan een uitverkorene van een heel volk. Dit voorrecht is zo groot, dat wanneer er ook nog een nadeel aan zou kleven, wij het heel blij aanvaarden. Net zoals de Jood de bittere kruiden ter wille van het Paaslam heeft gegeten. We kiezen de smeltkroes, omdat God ons daarin verkiest. We zijn als verdrukte mensen uitverkoren en niet als een welvarend volk, niet in het paleis maar in de smeltkroes. In de smeltkroes is de schoonheid verbroken, de hoogmoed wordt vernietigd, de eigen krachten worden gesmolten, de heerlijkheid wordt verteert, en toch openbaart de eeuwige liefde hier zijn geheimen en verklaart zijn keuze. Zo is het in ons geval geweest. In tijden van ernstig beproeving heeft God ons onze roeping en verkiezingen duidelijk gemaakt, en wij hebben het vastgemaakt. Toen hebben we voor de HEERE gekozen om onze God te zijn, en Hij heeft aangetoond dat wij zeker Zijn uitverkorenen zijn. Daarom, als de smeltkroes zeven keer warmer wordt opgestookt, zullen wij niet vrezen, want de glorieuze Zoon van God zal met ons in de gloeiende koelen lopen.

Send this to friend