Schoenen voor het zware werk
juli 19, 2017
Schijnen als vele sterren
juli 21, 2017
Show all

Daily Devotional Readings by Charles Spurgeon

This page is also available in: English

“Hij zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.” Hebreeën 9:28

Dit is onze hoop. Hij die wij al eens gezien hebben als de Verlosser Die kwam om de zonden van velen te dragen, zal Zich nog eens tonen aan de mensenkinderen. Dit is een gelukkig vooruitzicht op zichzelf. Maar die tweede verschijning heeft bepaalde bijzondere kenmerken die het zeer heerlijk maakt. Onze Heere zal met de zonde hebben afgerekend. Hij heeft deze van Zijn volk verwijderd en de straf zo krachtdadig gedragen, dat Hij er niets mee van doen zal hebben bij Zijn wederkomst. Hij zal geen zondeoffer aanbieden, want Hij zal de zonde geheel hebben verbannen. Onze Heere zal dan de verlossing van Zijn volk voltooien. Zij zullen eindelijk en volkomen verlost worden en zullen in alle opzichten de volheid van die redding genieten. Hij komt niet om het resultaat van onze overtredingen te dragen, maar om het resultaat van Zijn gehoorzaamheid te brengen. Hij komt niet om onze veroordeling weg te nemen, maar om ons heil te voltooien. Onze Heere verschijnt dus alleen aan degenen die naar Hem uitkijken. Hij zal niet in dit karakter gezien worden door mensen, wiens ogen door zichzelf en door de zonde zijn verblind. Voor hen zal Hij een verschrikkelijke Rechter zijn en niets meer. We moeten eerst naar Hem kijken en dan naar Hem uitzien. En in beide gevallen zal onze blik het leven zijn.

Send this to friend