Ernst van de zonde
maart 11, 2016
Pesach, De verandering door de kerk
maart 12, 2016
Show all

Bijbels dagboek “Spurgeon voor iedere morgen”

U moet uw naaste liefhebben. Mattheüs 5 vers 43

‘U moet uw naaste liefhebben.’ Misschien is die naaste erg rijk en ben jij arm. Misschien staat jouw kleine huisje naast zijn grote woning, en kijk je elke dag naar zijn bezittingen, prachtige kleding en overvloedige maaltijden. God heeft hem deze gaven gegeven; begeer zijn rijkdom daarom niet voor jezelf en koester in je hart geen verkeerde gedachten over hem. Wees tevreden met je eigen lot als je het niet kunt verbeteren, maar zie niet op je naaste neer en verlang er niet naar om te leven zoals hij. Heb hem lief, en je zult niet jaloers zijn. Het kan ook zijn, dat jij rijk bent, en er naast jou arme mensen wonen. Het is niet beneden je waardigheid om hen je naasten te noemen. Erken dat het je roeping is om ook hen lief te hebben. Waarin zijn zij minder dan jij? God maakte uit één bloed het hele menselijke geslacht (Handelingen 17). Jouw kleding is misschien mooier dan die van hen, maar jij bent niet beter dan zij zijn. Het zijn mensen, en wat ben jij meer dan dat? Je moet je naaste liefhebben, ook al draagt hij lompen en is hij weggezonken in diepe armoede. Maar misschien zeg je: ‘Ik kan mijn naasten niet liefhebben, want zij belonen alles wat ik doe met ondankbaarheid en zij verachten mij.’ Dan is er des te meer gelegenheid om de heldendaad van de liefde te bewijzen. Wil je misschien een held zijn die op een veren bed ligt? Nee toch? Het is juist de bedoeling om de moeilijke strijd van de liefde te strijden. Hij die het meeste waagt, zal het meeste winnen. Al is het pad ruw, wees toch moedig en betreed het. Stapel vurige kolen op de hoofden van je naasten. Zijn zij moeilijk tevreden te stellen? Zoek dan niet hun goedkeuring, maar die van je Meester. Bedenk dat Hij jouw liefde niet veracht! Jouw daden worden door Hem aangenomen. Heb je naasten lief, want als je dat doet, volg je de voetstappen van de Heere Jezus.

Send this to friend