Breng verlossing HEERE – C.H. Spurgeon
juni 17, 2016
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
juni 19, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Uw Verlosser. Jesaja 54:5

Jezus, de Verlosser, is voor eeuwig de onze. Al Zijn ambten vervult Hij in ons voordeel. Steeds als wij een nieuwe naam van Hem ontdekken, mogen we die ons toe-eigenen. De herdersstaf, de gesel van de Vader, het zwaard van de veldheer, de hoed van de priester, de scepter van de koning, de mantel van de profeet: ze zijn allemaal voor ons. Onze Heere Jezus gebruikt al Zijn waardigheid om ons te verhogen. Zijn voorrechten gebruikt Hij om ons te verdedigen. Onze schatkamer is helemaal gevuld met de volheid van Zijn Godheid. Ook Zijn mensheid is de onze, in al haar volmaaktheid. Onze genadige Heere geeft ons een heilig karakter en een leven dat vol is van God. Hij geeft ons het onbevlekte kleed van Zijn leven om ons hiermee te bedekken, en Zijn goede eigenschappen zijn de sieraden waarmee wij ons mogen versieren. Zijn bovenmenselijke zachtmoedigheid, zelfs tot in de dood, is onze roem en heerlijkheid. Hij heeft ons Zijn kribbe gegeven, om ons daarmee te leren hoe God neerdaalde naar de mensen. Hij gaf ons Zijn kruis, om ons te leren hoe wij naar God kunnen opklimmen. Al Zijn gedachten, gevoelens, daden, uitspraken, wonderen en pleiten waren er voor ons. Hij ging voor ons de weg van het lijden en de vruchten van Zijn leven op aarde heeft Hij in Zijn testament aan ons vermaakt. Hij is vandaag evenveel de onze als vroeger. Hij schaamt Zich er niet voor om onze Heere genoemd te worden, hoewel Hij de Koning der koningen en de Heere der heren is. Mijn ziel, noem Hem vanmorgen door de kracht van de Heilige Geest ‘Uw Verlosser’!

Send this to friend