Geloof in God
maart 7, 2016
Alles aan Hem is begeerlijk
maart 9, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Wij moeten door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God ingaan. Handelingen 14 vers 22

Gods kinderen hebben allemaal hun beproevingen. Toen God Zijn volk uitkoos, heeft Hij nooit bedoeld dat zij geen beproevingen zouden hebben. Zij worden gekeurd in de smeltkroes van de ellende. Zij werden niet uitverkoren met het doel om te genieten van wereldse vrede en aardse vreugde. Ook krijgen zij geen ontheffing van ziekte of van het verdriet van de sterfelijkheid. Toen de Heere de lijst met de voorrechten van Zijn kinderen samenstelde, zette Hij beproevingen tussen de dingen waarvan Gods kinderen onvermijdelijk erfgenaam zouden worden. Zij horen bij ons lot; zij worden ons toebedeeld. Net zo zeker als de sterren door Gods handen zijn gemaakt, en hun banen door Hem zijn vastgesteld, worden onze beproevingen ons toebedeeld. God heeft hun tijd en plaats, mate en uitwerking vastgesteld. De rechtvaardigen mogen nooit verwachten dat zij de moeilijkheden kunnen ontgaan. Als zij dit doen, dan zullen zij teleurgesteld worden, want hun voorgangers zijn ook niet buiten moeilijkheden gebleven. Let maar eens op het geduld van Job, en denk dan vervolgens eens aan Abraham, want ook hij had zijn beproevingen; en door midden in de beproevingen zijn geloof te tonen, werd hij de ‘vader van alle gelovigen’.
Als je de levensbeschrijvingen van de aartsvaders, profeten, apostelen en martelaren nauwkeurig bestudeert, zul je ontdekken dat niemand van hen het vuur van de beproeving ontging. Alle mensen die God tot vaten van genade maakt, kennen dit vuur. Het kruis van verdriet wordt als een Koninklijk wapen op iedere gelovige gelegd. Het is een teken waarmee zij onderscheiden worden. Zij hebben de troost dat zij weten dat hun Meester al door deze beproevingen is heengegaan voor zij er door heen gingen. Zij ervaren Zijn nabijheid en medelijden. Hij bemoedigt hen. Hij geeft hen Zijn genade om hen te ondersteunen, en Zijn voorbeeld om hen te leren hoe zij zich moeten gedragen; en wanneer zij het Koninkrijk bereiken, zal het binnengaan in dat Koninkrijk voor hen alles goedmaken. Het zal een ruime vergoeding zijn voor alle verdrukkingen waar zij mee te maken kregen.

Send this to friend