IK BEN, God van de beloftes
mei 24, 2016
IK BEN, God uw beloner
mei 25, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Verlaat mij niet, HEERE! Psalm 38:22

Wij vragen in ons gebed maar al te vaak of God ons niet wil verlaten op momenten waarop wij moeten lijden en in verzoeking zijn, maar wij vergeten dat we het nodig hebben om dit gebed altijd te bidden. Er is in ons leven geen enkel moment waarop wij zonder Gods ondersteuning kunnen. En dit geldt zelfs voor onze heilige momenten. Of wij nu in het licht leven of in het donker zitten, in gemeenschap met de Heere of in verzoeking, wij hebben dit gebed nodig. Een klein kind dat leert lopen, heeft de hulp van zijn moeder ieder moment nodig. Het schip dat door zijn stuurman in de steek gelaten wordt, raakt zijn goede koers onmiddellijk kwijt. Wij kunnen niet leven zonder de voortdurende hulp van boven. Laat onze tekst jouw gebed zijn. Vader, verlaat Uw kind niet, want dan zou het nog in de handen van de vijand kunnen vallen. Herder, laat Uw lam niet in de steek, want dan zal het wegdwalen van de veilige kooi. Grote Landman, blijf zorg besteden aan Uw ranken, want anders verdrogen ze. Verlaat mij nu niet, o Heere, en verlaat mij geen enkel moment van mijn leven. Laat de vreugde mijn afgod niet worden, als ik in voorspoed leef. En als ik tegenspoed ervaar, laat mij dan niet in opstand komen tegen U. Verlaat mij niet in tijden van berouw, want dan zou ik de hoop op vergeving verliezen en wanhopig worden. Verlaat mij niet in tijden waarin ik door het geloof mag wandelen, want anders zou ik nog hoogmoedig worden. Verlaat mij niet, want zonder U ben ik zwak, maar met U ben ik machtig. Verlaat mij niet, want mijn levensweg is gevaarlijk en overal zijn valstrikken gezet. Uw leiding kan ik niet missen. Een hen laat haar kuikens niet in de steek. Laat mij net als die kuikens schuilen onder Uw vleugels. Laat mij daar een veilige schuilplaats vinden. ‘Blijf niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper.’

Heere is mijn Herder
Heere is mijn Herder
€8,45
7 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Send this to friend