Gelijk een duif
april 3, 2018
Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal
april 14, 2018
Show all

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld.

Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!‭‭ ‭‭zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.‭‭ Ps 51:16‭‭ ‭ ‭ ‭‭

Het is goed op te merken, dat David in deze plechtige belijdenis zijn zonden bij name noemt. Hij noemt het geen manslag, ook niet een onvoorzichtigheid, waardoor een waardig man een ongeluk trof, maar hij noemt het bij zijn ware naam: bloedschuld. Hij doodde, weliswaar, niet letterlijk, Bathséba’s echtgenoot, maar toch was het plan in Davids hart opgekomen Uria te doen verslaan, en voor God was hij zijn moordenaar. Leer in uw schuldbelijdenis waar te zijn voor God. Geef geen schone namen aan lelijke zonden; noem ze hoe gij wilt, haar reuk zal niet beter worden. Doe uw best te gevoelen, dat ze alzo zijn, gelijk God ze ziet, en beken met oprechtheid des harten haar ware aard. Merk op, dat David ontwijfelbaar gebukt ging onder de grootheid van zijn zonde. Het is gemakkelijk woorden te gebruiken, maar moeilijk hun mening te voelen. De 51ste Psalm is de fotografie van een verslagen geest. Laat ons trachten alzo gebroken van hart te worden; want hoe voortreffelijk onze woorden mogen zijn, indien ons hart niet doordrongen is van de vloekwaardigheid van de zonde, kunnen wij niet verwachten vergiffenis te ontvangen.‭ ‭Dit woord sluit ook in zich een ernstig gebed, gericht tot de God des heils. Het is Zijn voorrecht te vergeven; het is juist Zijn leven en werk, hen te redden, die Zijn aangezicht zoeken. Nog beter noemt de psalm Hem: de God mijns heils. Ja, geloofd zij Zijn naam! indien ik tot Hem ga door Jezus’ bloed, kan ik mij verheugen in de God mijns heils. De Psalmist eindigt met een aanbevelenswaardige gelofte: indien God hem wil verlossen, zal hij roemen—nee nog meer: vrolijk roemen. Wie kan zulk een genade ook anders roemen dan alzo? Maar let op het onderwerp van die roem: “Uw gerechtigheid.” Wij moeten het voleindigde werk van een dierbare Zaligmaker roemen en hij die het best de vergevende liefde kent, zal het vrolijkst roemen. ‭‭ ‭

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op