Het Woord, een noodzakelijke voeding
juli 4, 2017
Gods liefde
juli 6, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Maar Ik zal u te dien dage redden, spreekt de Heere; en gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen, voor welker aangezicht gij vreest.” Jeremia 39:17

Volledige aflossingAls de gelovigen van de Heere voor Hem lijden, zullen zij zoete boodschappen van liefde van Hem ontvangen, en soms zullen ze een een blijde boodschap hebben voor hen die met hen meevoelen en hen helpen. Ebed-Melech was slechts een verachtte Ethiopiër, maar hij was vriendelijk voor Jeremia, en de Heere zond hem deze speciale belofte door de mond van Zijn profeet. Laten we altijd aan Gods vervolgde dienaren denken, en God zal ons belonen. Ebed-Melech moest worden bevrijd van de mannen voor wie hij bang was. Hij was een nederige man, maar Jehova zou voor hem zorgen. Duizenden werden door de Chaldeeërs gedood, maar hem kon geen pijn gedaan worden. Ook wij kunnen bang zijn voor een aantal machtige mensen, die ons kwaad willen doen. Maar als wij in het uur van de vervolging trouw zijn geweest aan de zaak van de HEERE, zal Hij ons trouw zijn. Immers, wat kan een mens doen zonder de toestemming van de Heere? Hij legt een bit in de boze mond en een toom op het machtige hoofd. Laat ons de HEERE vrezen, en we zullen niemand meer vrezen. Geen enkele beker koud water die aan een verachterde profeet van God is gegeven zal zonder beloning zijn. En als we opstaan ​​voor Jezus, zal Jezus voor ons opstaan.

Send this to friend