Een geopende Deur
oktober 10, 2017
Teken van het Verbond der Genade
oktober 12, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE. Zacharia 10:12

Dit is een troostwoord voor zieke gelovigen. Zij zijn zwak geworden en ze zijn bang dat ze nooit van hun bed van twijfel en angst zullen opstaan. Maar de grote Heelmeester kan zowel de ziekte als de zwakheid, die er liet gevolg van is, wegnemen. Hij zal de zwakken versterken. Dit zal Hij op de beste manier doen, want liet zal ‘in de HEERE’ gebeuren. Het is veel beter dat je kracht in God is dan in jezelf. In de Heere zorgt die kracht voor gemeenschap, in jezelf zou hij voor hoogmoed zorgen. In jezelf zou je kracht heel beperkt zijn, maar in God heeft hij geen grenzen.
Als er kracht gegeven wordt, dan gebruikt de gelovige die. Hij wandelt in de Naam van de Heere. Wat een vreugde is het om na ziekte weer naar buiten te kunnen gaan. En wat een vreugde om sterk in de Heere te zijn na een periode van neerslachtigheid! De Heere geeft Zijn volk de vrijheid om te wandelen. Ook geeft Hij een inwendige rust om van die vrijheid gebruik te maken. Hij maakt een heer van je. Je bent geen slaaf die geen rust kent en geen uitzicht heeft, maar je bent vrij om op je gemak door het land van Immanuel te reizen. Kom, mijn hart, wees niet langer ziek en bedroefd. Jezus smeekt je om sterk te zijn en met heilige gedachten met God te leven. Gehoorzaam Zijn woord van liefde

Send this to friend