De Doorbreker trekt voor hen op.
augustus 24, 2016
Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld
augustus 26, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hooglied 2 vers 3

Om duidelijk te maken wat het geloof is, gebruikt de Bijbel vaak het voorbeeld van één van onze zintuigen. Het geloof is als het gezicht: ‘Zie op Mij en word behouden’; het is als het gehoor: ‘Hoor, en uw ziel zal leven’; het is als de reuk: ‘Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel’, ‘Uw Naam is een uitgegoten zalfolie’. Je kunt ook over het geloof spreken als over het geestelijke gevoel. Door dit geloof kwam de vrouw achter de Heere Jezus aan, en raakte zij de zoom van Zijn kleed aan.
Het geloof is ook te vergelijken met de geestelijke smaak. ‘Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond’. ‘Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet, en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf’. Het smaken, proeven of genieten van het geloof is de hoogste trap van het werkzame geloof.
Een van de eerste dingen die het geloof doet, is horen. Wij horen de stem van God niet alleen met ons uitwendige oor, maar ook met het inwendige oor. Wij horen er Gods Woord in, en geloven er daarom in. Vervolgens ziet onze ziel op de waarheid die ons wordt aangeboden en we begrijpen de betekenis. Dat is het zien (of: het gezicht) van het geloof. Daarna ontdekken we de kostbaarheid van de waarheid; we verwonderen ons erover en genieten van haar heerlijke geur. Dit is de reuk van het geloof. Daarna eigenen wij ons de genade toe die ons in Christus gegeven is. Dit is het gevoel van het geloof. Als vruchten hiervan volgen dan de blijdschap, vrede en gemeenschap met God. Dit is de smaak van het geloof. Al deze daden van het geloof maken ons zalig. Als wij de stem van Christus in onze ziel horen, zal dit ons zalig maken; maar we ontvangen echte vreugde als wij Christus aannemen om het leven van onze ziel te worden. Dan wordt Hij in ons opgenomen. ‘Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte.’

Send this to friend