De verloren zoon
augustus 29, 2016
Op mijn arm zullen ze hopen
augustus 31, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Wacht op de HEERE. Psalm 27 vers 14

Wachten lijkt misschien makkelijk, maar het is een van de lessen die een soldaat van Christus pas leert na lange jaren onderwezen te zijn. Het is veel makkelijker om snel verder te gaan, dan om te leren stilstaan. Er zijn uren waarin de meest gewillige gelovige, die er vurig naar verlangt om de Heere te dienen, niet weet welke koers hij moet kiezen. Wat moet hij dan doen? Zich aan de wanhoop overgeven? Zich terugtrekken als iemand zonder moed? Voortstormen in overmoed? Op zo’n moment moet hij eenvoudig wachten. Maar dit wachten is wel een wachten in het gebed. Roep tot God, en leg je moeilijkheden voor Hem neer; pleit op de belofte dat Hij hulp zal geven. Het is heerlijk om nederig te zijn als een kind, en met een eenvoudig hart op de Heere te wachten. Het gaat goed met ons, als wij ons eigen onverstand kennen en van harte geleid willen worden door de wil van God. Wacht ook in het geloof. Spreek je onwankelbare vertrouwen in God uit, want als je wacht in ongeloof en twijfel, is dit een belediging van de Heere. Soms laat Hij ons tot middernacht wachten, maar geloof dan toch dat Hij op het juiste moment zal komen. Wacht met een stil geduld; mopper niet omdat je in een beproeving gekomen bent, maar dank je God ervoor.  Mopper nooit over de omstandigheden, zoals de Israëlieten tegen Mozes deden. Verlang er ook niet naar om naar de wereld terug te keren, maar ontvang de beproeving zoals zij is, en leg haar eenvoudig en met je hele hart neer in de hand van je Verbondsgod. ‘Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!’ Ik weet niet wat ik moet doen, ik ben tot het uiterste gebracht, maar ik zal wachten tot U de rivier zult splijten, of mijn vijanden zult terugdrijven. Ik zal wachten, ook als U er nog een aantal dagen aan toevoegt, want mijn hart vertrouwt alleen op U, o God, en mijn geest wacht op U, in de volle zekerheid dat straks zal blijken dat U nog steeds Dezelfde bent, mijn vreugde, mijn heil, mijn toevlucht en mijn sterke toren!

Send this to friend