U die de HEERE liefhebt, haat het kwade
juni 7, 2016
De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan
juni 9, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want er waren veel slachtoffers gevallen, omdat de strijd van God was. 1 Kronieken 5 vers 22

Jij die strijdt onder de banier van Koning Jezus, lees dit vers met heilige vreugde. Zoals het vroeger was, is het nog steeds: als de strijd van God is, is de overwinning zeker. De kinderen van Ruben en Gad konden maar vijfenveertig duizend strijders bijeenbrengen en toch versloegen zij in hun gevecht met de Hagrieten honderd duizend man. ‘Want in de strijd riepen zij tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, want zij vertrouwden op Hem.’ De Heere geeft geen verlossing door velen of door weinigen; wij moeten verder gaan in de Naam van de Heere van de legermachten, want Hij is onze Aanvoerder. Zij verwaarloosden hun schild en boog niet, maar zij vertrouwden niet op deze wapens. Wij zijn verplicht om alle geoorloofde middelen aan te wenden, maar ons vertrouwen moeten we op de Heere stellen, want Hij is het zwaard en het schild van Zijn volk.  Lieve vriend of vriendin, in de strijd tegen de zonde van binnen en van buiten, in de strijd tegen dwalingen in de leer of in de levenspraktijk, in de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen de duivelen en hun bondgenoten, voer je de strijd van de Heere. En tenzij Hij Zelf overweldigd wordt, hoef je niet bang te zijn voor nederlagen. Laat je de moed niet ontnemen door de overmacht die tegenover je staat, deins niet terug voor moeilijkheden of onmogelijkheden, vlucht niet voor de dood, maar sla met het tweesnijdende zwaard van de Geest, en de slachtoffers zullen met hopen neervallen. De strijd is van de Heere, en Hij zal Zijn vijanden in onze hand geven. Trek moedig ten strijde, met een onwankelbaar hart en met vurige ijver, en de legers van het kwaad zullen wegvluchten als het kaf voor de wind.

Sta op, sta op voor Jezus,
lang duurt de worst’ling niet!
’t Is nu ’t rumoer des oorlogs,
en morgen ’t zegelied!

 

Send this to friend