Lijden maakt sterke gelovigen
september 11, 2017
Dauw van de Hemel
september 13, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Handelingen 16:31

Dit evangelie voor een man met het zwaard op zijn keel is ook het Evangelie voor mij. Dit zou bij mij passen als ik stierf, en dit is alles wat ik nodig heb nu ik leef. Ik zie af van mijzelf en de zonde en alle ideeën van persoonlijke verdienste, en ik vertrouw de Heere Jezus als de Heiland die God heeft gegeven. Ik geloof in Hem, ik rust op Hem, ik accepteer Hem om mijn alles in allen te zijn. Heere, ik ben gered, en ik zal gered worden tot in alle eeuwigheid, want ik geloof in Jezus. Gezegend zij hierom Uw Naam hiervoor. Ik wens dat ik dagelijks door mijn leven mag bewijzen dat ik bevrijd ben van egoïsme, wereldgelijkvormigheid en elke vorm van kwaad. Maar die laatste woorden over mijn ‘huis’: Heere, ik zou niet met een halve belofte weglopen als U een hele belofte geeft. Ik smeek U, red mijn gehele familie. Maak hen zalig die dichtbij mij zijn en mij het liefste zijn. Bekeer de kinderen en de kleinkinderen, als ik die heb. Wees mijn dienstknechten genadig en allen die onder mijn dak wonen of voor mij werken. U geeft deze belofte persoonlijk aan mij als ik in de Heere Jezus geloof. Ik smeek U om te doen zoals U hebt gezegd. Ik zal elke dag in mijn gebed de namen van al mijn broers en zussen, ouders, kinderen, vrienden, familieleden, bedienden opnoemen en U geen rust geven tot dat woord is vervuld, “en uw huis.”

Send this to friend