Nooit gescheiden van God
juli 11, 2017
Impliciet vertrouwen
juli 13, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;” 2 Petrus 2: 9

De gelovigen worden verzocht en beproefd. Er is geen waar geloof dat nooit wordt getest. Maar de gelovigen worden uit hun beproevingen verlost, en dat is niet door toevalligheden, noch door bijkomstigheden, maar door de Heere Zelf. Hij zal persoonlijk Zijn hulp verlenen aan diegene die op Hem vertrouwen. God houdt van de godzalige en de godvruchtige, en Hij wil graag weten waar ze zijn en hoe het met ze gaat. Soms lijkt hun weg een labyrint te zijn, en ze kunnen zich niet voorstellen hoe ze uit het dreigende gevaar moeten ontsnappen. Maar wat zij niet weten, weet hun HEERE. Hij weet wie Hij moet verlossen, wanneer Hij moet verlossen en hoe Hij moet verlossen. Hij verlost hen op de manier die het meest gunstig is voor de gelovige, zo verplettert Hij de vervolger, en verheerlijkt Hij zichzelf. We kunnen het ‘hoe’ aan de Heere overlaten, en wij zijn verheugd in het feit dat Hij op een of andere manier Zijn eigen volk door alle gevaren, beproevingen en verleiding voor dit sterfelijk leven naar Zijn eigen rechterhand zal brengen in glorie. Ik hoef deze dag niet in de geheimen van mijn Heere te wroeten, maar ik zal geduldig op Zijn tijd wachten, dit wetende, dat, hoewel ik niets weet, mijn hemelse Vader alles weet.

Send this to friend