Impliciet vertrouwen
juli 13, 2017
De treurende getroost
juli 15, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Werp uw zorg op den Heere, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.” Psalm 55:22

Het is een zware last. Werp hem op de Almachtige. Het is uw last, en het verplettert u. Maar als de HEERE het overneemt, zal Hij het tot niets maken. Als je wordt geroepen om het te dragen, “zal Hij je onderhouden.” Het zal op Hem zijn en niet op jou. Je zult zo onderhouden worden dat de last een zegen zal zijn. Breng de HEERE in de zaak, en je zult rechtop staan ​​waar je anders onder zou neerbuigen. Onze ergste angst is, dat onze beproeving ons van het pad van de plicht doet verdrijven. Maar dit zal de HEERE nooit toelaten. Als we rechtvaardig zijn voor Hem, zal Hij niet verdragen dat onze verdrukking ons van onze plek zal laten afwijken. In Jezus accepteert Hij ons als rechtvaardig, en in Jezus zal Hij ons zo houden. Hoe is het met jou op dit huidige moment? Ga je alleen door deze dag van beproeving? Worden je arme schouders weer gepijnigd door een drukkende last? Wees niet zo dwaas. Vertel de HEERE alles over je verdriet en laat het bij Hem achter. Leg je last daar niet neer om het daarna weer op te pakken. Maar geef het aan de HEERE en laat het daar. Dan zul je een vreugdevolle en onbelaste gelovige zijn, die de lof van de Grote Lastdrager zingt.

Send this to friend