Kinderen heilig door gelovige ouders
februari 2, 2016
Calvinistische theologie in boodschap Spurgeon
februari 3, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Welnu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Romeinen 8 vers 12

Omdat wij schepselen van God zijn, zijn wij allemaal Zijn schuldenaars. We zijn schuldig om Hem met ons hele lichaam, met onze hele ziel en met al onze kracht te dienen. Omdat wij allemaal Zijn geboden met onze voeten vertreden hebben, staan we schuldig aan Zijn rechtvaardigheid. De rekening die we schuldig zijn, is hoog. Wij kunnen die nooit voldoen. Maar van een Christen kan gezegd worden dat hij niets schuldig is, want Christus heeft de schuld voor Zijn volk betaald. Daarom moet de gelovige des te meer liefhebben. Hij is een schuldenaar aan Gods genade en vergevende barmhartigheid, maar geen schuldenaar aan Zijn rechtvaardigheid, want God zal nooit een schuld eisen die al betaald is. Christus zei: ‘Het is volbracht!’ , en daarmee gaf Hij aan, dat alles wat Zijn volk schuldig was, voor eeuwig uit het boek van het geheugen is gewist. Christus heeft helemaal voldaan aan de Goddelijke gerechtigheid. De rekening is gesloten, het handschrift aan het kruis genageld, de kwijtschelding is gegeven, en we zijn niet langer schuldig aan Gods rechtvaardigheid. Toch staan we tien keer meer schuldig dan we het anders geweest zouden zijn. Wat een schuldenaar ben jij aan Gods welbehagen! Wat ben je schuldig aan Zijn belangeloze liefde! Hij gaf Zijn enige Zoon over aan de dood, voor jou! Bedenk hoeveel je schuldig bent aan Zijn vergevende genade! Hij heeft je, na tienduizend beledigingen, nog even lief als altijd. Denk eens aan alles wat je aan Zijn kracht verschuldigd bent. Hoe Hij je uit de dood van de zonde heeft opgewekt, hoe Hij jouw geestelijk leven bewaard heeft, hoe Hij je ervoor behoedt om te struikelen, en hoe je jouw weg verder kon gaan, ondanks het feit dat er duizenden vijanden waren. Kijk eens naar wat je aan Zijn onveranderlijkheid schuldig bent. Jij bent duizend keer veranderd, Hij is niet één keer veranderd. Je bent aan iedere eigenschap van God even diep schuldig. Je bent jezelf en alles wat je bezit, schuldig aan God. Wijd je daarom toe aan God, dat is je redelijke godsdienst.

Send this to friend