De treurende getroost
juli 15, 2017
Dapper voor de waarheid
juli 17, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘Ik zal de hinkenden behoeden.’ Sefanja 3:19

Er zijn genoeg van deze kreupelen, zowel mannen als vrouwen. Je kunt de hinkende wel ‘twintig keer in een uur’ ontmoeten ‘. Zij zijn op de goede weg en zeer bezorgd om er met ijver op te wandelen, maar ze zijn lam en lopen er treurig bij. Op de hemelse weg zijn er veel kreupelen. Het kan zijn dat ze in hun hart zeggen – wat zal er van ons worden? De zonde zal ons verslaan, en Satan zal ons neerwerpen. Tot hinken gereed is onze naam en onze natuur. De HEERE kan nooit goede soldaten van ons maken, noch goede boodschappers om Zijn boodschappen te verkondigen. Nou nou! Hij zal ons redden, en dat is geen klein iets. Hij zegt: “Ik zal de hinkenden behoeden.” Bij het redden van ons zal Hij Zichzelf verheerlijken. Iedereen zal vragen – hoe kwam het dat deze hinkende vrouw de wedstrijd kon rennen en de kroon kon behalen? En dan zal de lof gegeven worden aan de almachtige genade. Heere, alhoewel ik in geloof, in gebed, in lof, in dienst en in geduld, rust, red me, ik smeekt het U! Alleen U kunt zo’n kreupele zoals ik ben redden. Heere, laat me niet omkomen, want ik loop achteraan. Maar U raapt door Uw genade, de langzaamste van Uw pelgrims op – zelfs mij. Zie, Hij heeft gezegd dat het zo zal zijn, en daarom, zoals Jakob, die in het gebed overwon, ga ik naar voren, alhoewel mijn heup geraakt is.

Send this to friend