Een Gids voor heel ons leven
juli 3, 2017
Volledige aflossing
juli 5, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.” Mattheüs 4: 4

Het Woord, een noodzakelijke voedingAls God het wilde, zouden we zonder brood kunnen leven, zoals Jezus dat veertig dagen in de woestijn deed. Maar we kunnen niet leven zonder Zijn Woord. Door dat Woord werden we geschapen, en alleen door het Woord zullen we leven, omdat Hij alles door het Woord van Zijn kracht draagt Hebreeën 1:3. Brood komt op de tweede plaats. De Heere Zelf is de eerste bron van onze levensonderhoud. Hij kan ook zonder brood in ons werken. En we mogen Hem niet binden aan één manier van werken. Laten we niet te gretig naar de zichtbare dingen kijken, maar laten we naar de onzichtbare God kijken. Wij hebben van gelovigen gehoord dat toen zij in diepe armoede waren, en er een tekort aan brood was, hun eetlust ook verminderde. En bij anderen, bij wie de gemeenschappelijke voorraden opraakten, heeft de HEERE onverwachte hulp gestuurd. Maar het belangrijkste is dat wij het Woord des Heeren hebben. Met het Woord alleen kunnen we de duivel weerstaan. Neem dit van ons af, en onze vijand heeft ons in zijn macht, en we zullen spoedig bezwijken. Onze zielen hebben voedsel nodig, en er is niets anders voor een ziel dan het Woord des Heeren. Alle boeken en alle predikers in de wereld kunnen ons niet voeden, het is alleen het Woord uit de mond van God die de mond van een gelovige kan vullen. Heere, geef ons altijd dit brood. Wij prijzen dit boven alle koninklijke lekkernijen.

Send this to friend