Vreemden zijn gekomen op de heilige plaatsen van het huis van de HEERE
augustus 18, 2016
Onze verantwoordelijkheid in het geloof
augustus 19, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hij zal staan en weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Micha 5 vers 3

Christus regeert als een Herderkoning over Zijn kerk. Hij is almachtig, maar Zijn macht gebruikt Hij als een liefdevolle en wijze herder. Hij gebruikt Zijn macht in het voordeel van Zijn kudde. Hij beveelt en wordt gehoorzaamd. Het is de vrijwillige gehoorzaamheid van goed verzorgde schapen. Zij gehoorzamen hun herder blijmoedig. Zij kennen Zijn stem heel goed. Hij regeert door de kracht die er ligt in de liefde. Hij is ook een Koning die in actie komt. Er staat namelijk: ‘Hij zal staan en weiden…’ Het grote Hoofd van de Kerk voorziet Zelf in de behoeften van Zijn volk. Hij zit niet werkloos op Zijn troon. De uitdrukking ‘weiden’ betekent herderen, alles doen wat van een herder verwacht wordt, zoals: leiden, waken, beschermen, genezen en verzorgen. Zijn regering duurt eeuwig. Er staat: ‘Hij zal staan en weiden…’ Er staat niet: ‘Hij zal zo nu en dan staan en weiden…’, of: ‘Hij zal de ene dag een opwekking geven, en Zijn Kerk de dag erna aan doodsheid overgeven’. Zijn oog valt nooit dicht, Zijn hand rust nooit, Zijn hart houdt nooit op van liefde te kloppen, en Zijn schouder bezwijkt nooit onder de lasten van Zijn volk. Hij regeert met macht, want Hij weidt in de kracht van Jehova. Overal waar Christus is, is God. En wat Christus doet, is altijd evengoed een daad van de Allerhoogste. Wat is het een geweldige waarheid dat Hij Die op dit moment de belangen van Zijn volk behartigt, de levende God is, voor Wie alle knie zich zal buigen! We zijn zalig als we bij deze Herder horen. Omdat Hij mens is, kunnen we in gemeenschap met Hem leven. Zijn Godheid beschermt ons. Laten we aanbidden en neerknielen voor Hem, als het volk van Zijn weide.

Send this to friend