Verlos mij van bloedschulden
april 7, 2018
Preek van Spurgeon uitgesproken in Leiden, Holland
augustus 6, 2018
Show all

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld.

Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal – Tell the righteous it will be well with them. Jesaja 3:10‭‭

De rechtvaardige gaat het altijd wel. Indien er stond: “zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaat in zijn voorspoed”, moesten wij dankbaar zijn voor een zo grote gunst, want voorspoed is een uur van gevaar, en het is een gave des hemels, beveiligd te wezen tegen haar strikken. Of indien er geschreven stond: “Het gaat hem wel onder vervolging”, moesten wij dankbaar zijn voor zulk een hartversterkende verzekering, want vervolging is moeilijk te dragen; maar nu er geen tijd wordt genoemd, worden er alle tijden onder begrepen. Het woord “zal” uit Gods mond, moet altijd in zijn wijdste omvang verstaan worden. Van het begin van het des jaar tot het einde, van de schaduwen des nachts tot de opkomenden dag, in elke toestand en onder iedere omstandigheid zal het de rechtvaardige welgaan. Zo wel gaat het hem, dat wij het niet beter zouden kunnen bedenken, want hij wordt goed gevoed, hij eet en drinkt het vlees en bloed van Jezus; hij wordt goed gekleed, want hij draagt het kleed van Christus’ gerechtigheid; hij is goed gehuisvest, want hij woont bij God; hij is goed gehuwd, want zijn ziel is de bruid van Christus; er wordt goed voor hem gezorgd, want de Heer is zijn Herder; hij heeft een goede hoop, want de hemel is zijn erfenis. Het gaat de rechtvaardige wel, op Goddelijk gezag: God zelf spreekt deze troostvolle verzekering uit. Heilige en beminde, indien God verklaart, dat alles wel zal gaan, laat dan duizend duivels het tegendeel zeggen, wij lachen met minachting. Gedankt zij God voor een geloof, dat ons in staat stelt Hem te geloven, ook wanneer schepselen hem tegenspreken. Gods woord zegt: het zal u altijd welgaan, gij rechtvaardige; dus indien gij het niet zien kunt, laat Gods Woord u dan zijn in de plaats van zien; ja, geloof het op goddelijk gezag met meer vertrouwen, dan dat uw eigen ogen het konden zien en uw handen het tasten. Wie God zegent, die is gezegend in waarheid, en wat Zijn mond spreekt is zeer zeker waarheid. ‭‭

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op