Hij blijft ons Liefhebben – C.H. Spurgeon
juni 14, 2017
Niet alleen Belijden maar ook bezitten – C.H. Spurgeon
juni 16, 2017

This page is also available in: English

“De HEERE zal u zegenen vanuit Sion; u zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven..” Psalm 128: 5

Zegen ontvangenDit is een belofte aan de Godvresende man die in de wegen van heiligheid met eerlijke inzet loopt. Hij zal huiselijke zegen krijgen; Zijn vrouw en kinderen zullen een bron zijn van een groot huiselijk geluk. Maar als lid van de gemeente wil hij haar ook voorspoedig zien, want hij is net zo veel bezorgd om het huis van de Heere als voor zijn eigen huis. Als de HEERE ons huis bouwt, is het ook passend dat we ernaar verlangen dat het huis van de HEERE opgebouwd wordt. Onze goederen zijn niet echt goed, tenzij we het goede van Gods uitverkorenen op het oog hebben. Ja, je zult zegen krijgen als je naar de gemeente van Sion gaat; Je zal worden onderwezen, verlevendigd en getroost worden daar waar gebed en lofprijzing opstijgen en getuigenis wordt gedaan van het grote offer. “De HEERE zal u uit Zion zegenen.” Niet alleen jij zult daarvan profiteren; De gemeente zelf zal ook voorspoedig zijn; Gelovigen zullen vermenigvuldigd worden, en hun heilige werk zal met succes worden bekroond. Sommige begenadigde mannen hebben deze belofte aan hen vervuld gezien zolang zij leven. Helaas! Wanneer ze sterven sterft deze zaak met hen. Laten we onder degenen geteld mogen worden die alle dagen de goede dingen in Jeruzalem brengen. Heere maak mij door Uw barmhartigheid ook zo! Amen.

Send this to friend