De (edele) Olijfboom
januari 21, 2017
En allen, die het hoorden, verwonderden zich
januari 26, 2017
Show all

  1. “Iedere last die we moeten dragen is eenmaal gelegd op de schouders van Immanuel.”

    “Hij is hier voor u geweest; Hij heeft de weg geëffend; Hij is het graf ingegaan, zodat Hij het graf kon maken tot een koninklijke slaapkamer voor Zijn verlosten, een kast waar ze de kledingstukken van de arbeid terzijde leggen, en de gewaden van de eeuwige rust aantrekken. In alle plaatsen waar we ook gaan, is de Engel des verbonds, onze voorloper geweest; elke last die we moeten dragen, was eens gelegd op de schouders van Immanuel ”


  2. “De dagelijkse problemen die we hebben zijn bedoeld om ons naar God te drijven.”

“De dagelijkse problemen die we hebben zijn bedoeld om ons naar God te drijven, om ons te brengen naar de belofte, en ook om ons te tonen waar onze zwakke punten zijn, zodat we met al onze macht tegen hen kunnen strijden. Ik geloof, mijn lieve vrienden, dat de meest hardvochtige, dwarse, en de meeste onvriendelijke christenen in de hele wereld mensen zijn die nooit veel moeite hebben gehad, en degenen die de het meest meelevend en liefdevol zijn, dat zijn over het algemeen degenen die het meeste met verdrukking te maken hebben ”


  1. “Jezus is in de storm.”

“De nacht van de aandoening is net zo goed onder de regering en de controle van de Heer van Liefde als de heldere zomerdagen wanneer alles gelukzaligheid is. Jezus is in de storm. Zijn liefde slaat een mantel om de nacht, maar voor het oog van het geloof is het gewaad slechts een vermomming”


  1. “Een van de grootste zegeningen die de Heer ooit aan ons gaf was een kruis.”

“Het ergste dat kan gebeuren met een van ons is als we ons pad te glad hebben gemaakt, en een van de grootste zegeningen die de Heere ooit gaf was een kruis”


  1. “God haat de roede net zoveel als jij.”

“Kastijdt de Vader met plezier?; Nee, Hij heeft een hekel aan de roede net zoveel als jij die hebt; Hij gebruikt het als doel dat u gewillig wordt om het te ontvangen, zodat u ziet dat het goed is geweest voor u ”


  1. “Je zult nooit de volheid van Christus kennen, totdat u de leegte van alles heeft leren kennen.”

“Heeft de wereld niets meer te bieden? Nu, vergeet niet, men zal nooit de volheid van Christus kennen, totdat men de leegte van al het andere kent, en Christus te leren kennen. Alles wat ooit door de mens werd geweven, zal God ontrafelen; alle stokken en stenen die de menselijke energie kan bouwen, in de zaak van de eeuwige zaligheid, moet omlaag worden gedrukt door Jehovah’s hand, want het is Christus alleen die dat huis moet bouwen; tenzij Hij dat zal doen, zullen de mensen tevergeefs bouwen ”


  1. ‘Gods glimlach en een kerker zijn genoeg voor een begenadigd hart. “

Hij die een versleten jas over een goed geweten draagt, heeft een geestelijke welvaart die ver uitstijgt boven alles wat hij verloren heeft. Gods welbehagen en een gevangenis zijn genoeg voor een oprecht hart; Zijn ongenoegen en een paleis zouden een hel zijn voor een begenadigd hart. Laat het ergste maar komen, laat al ons geld verdampen, wij hebben een schat die boven is, waar Christus is, Die zit aan de rechterhand van de Vader. Onze schat is niet verloren. Bovendien worden de zachtmoedigen ook nu op aarde al door de Heere gezegend. Hij houdt het goud niet terug van hen die oprecht zijn in hun levenswandel.

Send this to friend