Het vlees begeert tegen de Geest
juni 2, 2016
Vrij van de wet, welke wet?
juni 3, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Zij waren pottenbakkers en woonden in Netaïm en Gedera. Zij verbleven daar bij de koning, in zijn dienst. 1 Kronieken 4:23

De pottenbakkers genoten geen aanzien maar de koning had hen nodig, en daarom waren zij in zijn dienst. De grondstof waarmee zij werkten, was slechts klei. Misschien ben jij door de Heere ook aangenomen om het minst belangrijke werk te doen, maar het is een grote zegen en een voorrecht, om het voor de Koning te mogen doen! Daarom moet je trouw blijven in je roeping, in de hoop dat je ‘toch zult schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver, al lig je nu misschien tussen twee rijen ovenstenen’ (Psalm 68). De tekst noemt Netaïm en Gedera; in deze omgeving waren veel plantages en tuinen, waar veel eenvoudig werk te verrichten was. Misschien wilden de mensen die hier woonden, wel liever in de stad wonen, waar meer beweging, gezelligheid en beschaving te vinden was, maar zij bleven op de plaats die hen aangewezen was, want zij waren ook bezig met het uitvoeren van het werk van de koning. Onze woonplaats is bepaald en wij mogen deze plaats niet zomaar uit wispelturigheid of willekeur verlaten; laten we proberen om de Heere op die plaats te dienen, door een zegen voor onze omgeving te zijn. Deze pottenbakkers en tuinmannen hadden koninklijk gezelschap, want zij bleven bij de koning, en al was het dan tussen tuinen en planten, zij bleven wel bij de koning. Geen enkele woonplaats of bezigheid, hoe onbetekenend ook, kan ons uit de gemeenschap van onze Goddelijke Heere uitsluiten. Of wij ons nu bevinden in een hut, een fabriek of in een gevangenis, we kunnen overal bij de Koning zijn. Elk werk dat wij in het geloof doen, mogen wij doen in het vertrouwen dat de Heere dichtbij is. Als wij in dienst van de Koning zijn, kunnen we op Zijn glimlach rekenen. Onbekende arbeider, misschien verricht je jouw werk middenin het slijk en in de ellende van de allerarmsten, maar wees niet ontmoedigd. Op mesthopen worden soms diamanten gevonden; aardse vaten worden met hemelse schatten gevuld, onkruid wordt herschapen in kostbare bloemen. Blijf bij de Koning, doe Zijn werk, en op het moment dat Hij Zijn kronieken zal opstellen, zal jouw naam herdacht worden!

Send this to friend