Een Goddelijke zegen voor Gods kinderen
mei 26, 2017
Herinner God aan Zijn belofte – C.H. Spurgeon
mei 28, 2017

This page is also available in: English

Zoals een mens is, is zijn vrucht “Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.2 Petrus 1: 8

Zoals een mens is, is zijn vruchtAls we God willen verheerlijken door vruchtbaarheid, moeten we bepaalde dingen in ons hebben; Want er kan niets uit ons komen dat niet eerst in ons is. We moeten beginnen met het geloof, dat is de basis van alle deugden; En voeg daarna deugd, kennis, zelfbeheersing, en geduld toe. Hierbij moeten we godzaligheid en broederlijke liefde hebben. Dit alles tezamen zal ervoor zorgen dat wij bruikbare levensvruchten produceren, dan zullen we niet alleen maar ijdele sprekers zijn, maar echte daders van het Woord. Deze heilige dingen moeten niet alleen in ons zijn, maar ook overvloedig tot uiting komen, anders zijn we toch onvruchtbaar. Vruchten zijn de overvloed van het leven, en we moeten vol zijn voordat we overvloedig zullen overstromen. Wij hebben mannen gezien met aanzienlijke gaven die er toch nooit in geslaagd zijn zielen tot bekering te brengen; En nadat wij nauwkeurig naar hen gekeken hebben moesten we vaststellen dat zij bepaalde genadegaven missen die absoluut noodzakelijk zijn voor het dragen van vrucht. Voor echte nuttigheid zijn genadegaven beter dan geschenken. Zoals de mens is, zo is zijn werk. Als we beter moeten arbeiden, moeten we beter zijn. Laat de tekst een zachte hint zijn aan onvruchtbare Theologen, en ook voor mijzelf. – de uwe in Jezus, C.H. Spurgeon

Send this to friend