Zijn Dienst, Gezicht en Naam
oktober 27, 2017
Handhaving van het verschil
oktober 29, 2017
Show all

Daily Devotional Readings by Charles Spurgeon

This page is also available in: English

En het zal hun vergeven worden; want het was een afdwaling. Numeri 15:25

Vanwege onze onwetendheid zijn we niet volledig bewust van onze zonden van onwetendheid. Toch kunnen we er zeker van zijn, dat het er vele zijn, zowel zonden in daden als van nalatigheid. Het is mogelijk dat we in alle oprechtheid, als een dienst voor God, doet wat Hij nooit bevolen heeft en nooit kan aanvaarden. De Heer kent deze zonden van onwetendheid. Dit mag ons wel verontrusten, omdat Hij in gerechtigheid deze overtredingen van onze hand zal eisen. Maar aan de andere kant vindt het geloof troost in deze wetenschap, want de Heere zal erop toezien dat wat door ons onopgemerkt bevlekt was, toch zal worden afgewassen. Hij ziet de zonde, zodat Hij kan ophouden haar te zien, door haar achter Zijn rug te werpen. Ons grote troost is dat Jezus, de ware priester, verzoening heeft gedaan voor de hele vergadering van de Israëlieten. Die verzoening verzekert de vergeving van onbekende zonden. Zijn dierbaar bloed reinigt ons van alle zonden. Of onze ogen ze nu hebben gezien of niet, of wij er nu over geweend hebben of niet: God heeft ze gezien, Christus heeft er verzoening voor aangebracht en de Geest legt getuigenis af van de vergeving ervan. Zo hebben we een drievoudige vrede. Mijn Vader, wij prijzen Uw goddelijke kennis, die niet alleen onze ongerechtigheden opmerkt, maar ook voorziet in een verzoening, die ons bevrijdt van de schuld ervan, zelfs voordat we weten dat we schuldig zijn.

Send this to friend