Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest
maart 24, 2018
Door Zijn striemen is ons genezing geworden
maart 31, 2018
Show all

‭‭ Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon ‭‭

De Zoon des Mensen.‭‭Joh 3:13

Hoe gedurig gebruikte onze Heer het woord: “Zoon des mensen”! Indien Hij gewild had, had Hij altijd van Zichzelf kunnen spreken als de Zoon van God, de Vader der eeuwigheid, het Wonder, de Raad, de Vredevorst; maar let op Jezus’ nederigheid, liever noemt Hij zich de Zoon des mensen. Laat ons nederigheid van onze Heiland leren, laat ons nimmer streven naar grootse titels of een schone naam. Evenwel ligt hierin nog een liefderijke gedachte. Jezus had de mensheid zo lief, dat Hij die wilde vereren; en daar het een grote eer is en in waarheid de hoogste waardigheid van de mensheid, dat Jezus de Zoon des mensen is, gebruikt Hij gewoonlijk deze naam, opdat Hij als het ware des mensen borst versiere met een koninklijk ereteken, en de liefde Gods voor Abraham’s zaad openbare. “Zoon des mensen”, waar Hij ooit dit woord bezigde, daar plaatste Hij een stralenkrans om het hoofd van de kinderen Adams. Nog heerlijker gedachte kan er evenwel in liggen. Jezus Christus noemde zichzelf de Zoon des mensen, om Zijn eenheid en overeenstemming met Zijn volk uit te drukken. Aldus herinnert Hij ons, dat wij Hem zonder vrees mogen naderen. Met al onze bezwaren en moeilijkheden mogen wij tot Hem gaan als tot een mens, want Hij kent ze bij ervaring; dewijl Hij zelf geleden heeft als de Zoon des mensen, kan Hij ons helpen en troosten. Wees gedankt, o gezegende Jezus, dat Gij telkens deze liefelijke naam gebruikt, die bewijst dat Gij onze broeder en vriend zijt; ons is het een dierbaar teken van Uw genade, Uw nederigheid, Uw liefde.‭ ‭ ‭‭

Zie hoe de Heiland zonder schromen‭ ‭‭Zich van onze liefde toebetrouwt,‭ ‭‭

En door gemeenzaamheid wil tonen‭ ‭‭dat Hij ons voor Zijn vrienden houdt.‭ ‭‭‭

De Heer heeft gaarne, dat op aarde‭ ‭‭Zijn naam weerklinke wijd en zijd,‭ ‭‭

En om ons vrijer te doen naadren‭ ‭‭verbergt Hij Zijn majesteit.‭

Send this to friend