Het persoonlijke gebed | He fell on His face, and prayed
maart 22, 2016
Uit angst verhoord – C.H. Spurgeon
maart 24, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. Lukas 22 vers 44

De enorme druk die de Heere Jezus in zijn lichaam ervaarde toen Hij streed tegen de verzoeking, zorgde ervoor dat Zijn huid grote druppels bloed zweette, die op de aarde neervielen. Hoe verschrikkelijk moet het gewicht van de zonde zijn geweest, als het in staat was om de Zaligmaker op deze manier te verpletteren. Wat laat dit ons ook de sterke kracht van Zijn liefde zien!
Ambrosius zei dat de gom (soort hars) die uit zichzelf uit de boom druppelt, zonder dat er hulpmiddel aan te pas komt, de beste is. Dit gegeven kunnen we ook betrekken op de Heere Jezus. Als kostbare kamferboom bracht Hij heerlijke specerijen voort toen Hij door de harde geselslagen werd verwond, en toen Hij doorboord werd door de spijkers; maar de beste specerijen bracht Hij voort toen Hij niet gegeseld werd en geen wonden had. Hier in Getsemané zien wij de vrijwilligheid van het lijden van Christus. Zonder dat er een speer aan te pas kwam, stroomde Zijn bloed rijkelijk. Er was geen bloedzuiger of mes voor nodig, het stroomde van zelf.  Als een mens groot zielsverdriet lijdt, stroomt het bloed automatisch naar het hart. De wangen worden bleek, een flauwte komt op. Het bloed trekt zich terug om de inwendige mens te versterken, die door het vuur van de beproeving gaat. Maar let eens op onze Zaligmaker in Zijn zware strijd! Hij vergeet Zichzelf en Zijn bloed stroomt niet naar Zijn hart om Hem Zelf te versterken, maar komt juist naar buiten, en bedauwt de aarde. De strijd van de Heere Jezus laat ons de volheid van het offer zien dat Hij voor de mensen bracht. Zijn bloed stroomde vanzelf en het stroomde in volle, karmozijnen stromen naar buiten. Als wij zien hoe groot de strijd moet zijn geweest waar Hij doorheen gegaan is, horen we in onze oren dan niet de echo van deze woorden: ‘U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde’? Zweet liever bloed dan toe te geven aan de grote verleider van onze zielen.

Spurgeon’s Morning Meditations

“His sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.”—Luke 22:44.

The mental pressure arising from our Lord’s struggle with temptation, so forced his frame to an unnatural excitement, that his pores sent forth great drops of blood which fell down to the ground. This proves how tremendous must have been the weight of sin when it was able to crush the Saviour so that he distilled great drops of blood! This demonstrates the mighty power of his love. It is a very pretty observation of old Isaac Ambrose that the gum which exudes from the tree without cutting is always the best. This precious camphire-tree yielded most sweet spices when it was wounded under the knotty whips, and when it was pierced by the nails on the cross; but see, it giveth forth its best spice when there is no whip, no nail, no wound. This sets forth the voluntariness of Christ’s sufferings, since without a lance the blood flowed freely. No need to put on the leech, or apply the knife; it flows spontaneously. No need for the rulers to cry, “Spring up, O well;” of itself it flows in crimson torrents. If men suffer great pain of mind apparently the blood rushes to the heart. The cheeks are pale; a fainting fit comes on; the blood has gone inward as if to nourish the inner man while passing through its trial. But see our Saviour in His agony; he is so utterly oblivious of self, that instead of his agony driving his blood to the heart to nourish himself, it drives it outward to bedew the earth. The agony of Christ, inasmuch as it pours him out upon the ground, pictures the fulness of the offering which he made for men.

Do we not perceive how intense must have been the wrestling through which he passed, and will we not hear its voice to us? “Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.” Behold the great Apostle and High Priest of our profession, and sweat even to blood rather than yield to the great tempter of your souls.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op